تلفن همراه

با تلکام 2021/ امضای تفاهمنامه همکاری شرکت مخابرات با کارخانجات شهید قندی

 
شرکت مخابرات ایران و گروه کارخانجات شهید قندی یزد در چهارمین روز از برگزاری نمایشگاه تله کام تفاهم نامه همکاری مبتنی بر برنامه ریزی مشترک و حمایت از صنایع داخلی امضا کردند.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، این تفاهم نامه به امضای سلطانی مدیرعامل مخابرات و عسگری مدیر کارخانجات شهید قندی با موضوع قراداد خرید و سفارش کابل در سال های آینده به امضا رسید.
 
بر اساس این گزارش، سلطانی در این مراسم با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران ۵ سال سابقه در تولید صنایع مخابراتی دارد گفت: یکی از شرکت های مهم در حوزه تولید صنایع مخابراتی، گروه کارخانجات شهید قندی است.
 
وی افزود: در نمایشگاه امسال با دو شرکت مهم ارگ جدید در مورد مودم و گروه کارخانجات شهید قندی در مورد خرید کابل، سیم مسی و فیبر نوری تفاهم نامه های همکاری در جهت توسعه تولیدات داخلی منعقد شد.
 
سلطانی با اشاره به اینکه صنعت ICT با این گونه فعالیت ها رشد مطلوبی در پیش دارد، گفت: تولیدات این مجموعه به منظور توسعه زیرساخت های مخابراتی به استفاده می رسد و امیدواریم در آینده همکاری ها گسترش یابد.
 
در ادامه، عسگری مدیر کارخانجات شهید قندی نیز گفت: این شرکت بیش از ۳۰ سال در تولید زیر ساخت های مخابراتی فعال بوده است و با تفاهم نامه جدید، بیش از پیش هم نیاز مخابرات و هم نیاز اکو سیستم فناوری ارتباطات کشور تامین می شود.

​​