تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید بهشتی اسلامشهرتوسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بهشتی اسلامشهر از تاریخ 11 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بهشتی اسلامشهر با پیش شماره 5634 الی 5637 و 5669 در محدوده بهرام آباد، میدان نماز، آیت الله سعیدی و جاده احمدآباد مستوفی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​