تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید محلاتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید محلاتی از تاریخ 12 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید محلاتی از ساعت 24 به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​