فناوری اطلاعات

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد

 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات این سازمان را منصوب کرد.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری در حکمی محمود خالقی را به سمت معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات منصوب کرد.
 
پیش از این ابوالقاسم صادقی این مسئولیت را برعهده داشت.
 
در حکم معاون وزیر ارتباطات برای معاون جدید امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، علاوه بر وظایف مشخص این جایگاه، ماموریت‌هایی نیز در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر است.
 
- دست‌یابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در حوزه امنیت لایه خدمات؛
 
- سنجش مستمر وضعیت امنیت خدمات دولت هوشمند و خدمات شبکه ملی اطلاعات؛
 
- ارائه یکپارچه کلیه خدمات امنیت از طریق درگاه ملی خدمات؛
 
- ارتقای جایگاه کشور در شاخص‌های جهانی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات.
 
محمود خالقی پیش از این در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، رئیس پژوهشکده امنیت، مدیر گروه امنیت اطلاعات و سامانه‌ها و نیز مدیر گروه امنیت شبکه بوده است.

​​