تلفن همراه

اختلال سامانه ارتباط مردمی 2021

برقراری ارتباط با سامانه ارتباط مردمی 2021 مخابرات منطقه تهران، به دلیل مشکلات فنی با اختلال همراه است.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، به دلیل وجود مشکل فنی در سامانه ارتباط مردمی 2021، برقراری ارتباط با این شماره تا اطلاع ثانوی با اختلال همراه است.
 

​​