فناوری اطلاعات

رانندگی ماهی قرمز با ماشین روباتیک

منبع: سیناپرس
 
دانشمندان از طریق آزمایش یک ماهی قرمز در یک وسیله نقلیه رباتیک کوچک ثابت کردند که وقتی حیوانات را از زیستگاه های خود خارج کنید هنوز هم می توانند راه خود را پیدا کنند.
 
 تیمی از پژوهشگران بین المللی توانستند با موفقیت به یک ماهی قرمز کوچک یاد دهند که با یک ماشین روباتیک روی خشکی رانندگی و حرکت کند. محققان می‌ خواستند بدانند که آیا توانایی‌ های ناوبری ذاتی یک حیوان فقط در محیط زیست طبیعی آنها کار می ‌کند یا این مهارت ‌ها عمومی هستند.
 
برای آزمایش این موضوع، پژوهشگران مجموعه ای از چرخ ها را زیر یک مخزن کوچک که ماهی قرمز تربیت شده در آن قرار داشت، وصل کردند. آن ها با استفاده از یک سیستم دوربین تخصصی، حرکات ماهی را به چرخ ها متصل و حرکات ماهی را برای سیستم ناوبری این وسیله نقلیه ضبط و ترجمه کردند به این ترتیب ماشین روباتیک فوق قادر بود بر اساس تصمیمات این ماهی کوچک قرمز به  جلو و عقب و چپ و راست حرکت کند. 
 
به گزارش سیناپرس، در طول این آزمایش، پژوهشگران تلاش کردند دریابند که آیا ماهی قرمز واقعاً با قرار دادن اهدافی که به وضوح قابل مشاهده روی دیوار خارج از تنگ آب است، ماشین را به نقطه خاصی هدایت می کنند یا خیر. پس از چند روز یادگیری این سیستم، ماهی مورد آزمایش توانست ماشین را با موفقیت به سمت هدفی که می خواست از نزدیک ببینند، حرکت دهد. این ماهی حتی پس از برخورد به دیوار یا برخورد با اهداف جعلی روی دیوارها، توانایی بازیابی و بازگشت به مسیر را نشان داد.
این مطالعه نشان می دهد که توانایی ناوبری به جای اینکه مختص محیط باشد، امری عمومی و جهانی است. این آزمایش همچنین اثبات می کند که ماهی قرمز توانایی شناختی برای یادگیری یک عمل پیچیده را در محیطی کاملاً متفاوت با محیطی دارد که در آن تکامل یافته است. به گزارش خبرگزاری sinapress،شرح کامل این پژوهش و یافته های به دست آمده از آن در آخرین شماره مجله تخصصی Behavioral Brain Research منتشر شده است.

​​