فناوری اطلاعات

استفاده از ظرفیت ها برای اتصال روستاهای فارس به شبکه ملی اطلاعات

 
مشاور وزیر و مجری طرح خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اتصال روستاهای بالای 20 خانوار فاقد ارتباط استان فارس به شبکه ملی اطلاعات، گفت: باید با استفاده از ظرفیت های استانی و اپراتورهای ارتباطی، زمینه تسهیل و تسریع در اتصال روستاهای باقیمانده به شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، ایرج روحی مشاور وزیر و مجری طرح خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) در جلسه شورای مدیران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان که در محل اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب برگزار شد اظهار کرد: حدود 4000 روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند و ارتباطا 3500 روستای با کیفیت ارتباطات پایین است که در حال برنامه ریزی و تلاش برای اتصال و بهبود کیفیت ارتباطات در این روستاها هستیم.
وی با بیان اینکه در این میان سهم استان فارس حدود 400 روستا می شود که عدم اتصال این روستاها به دلیل عواملی نظیر وسعت و وضعیت جغرافیایی استان به لحاظ کوهستانی بودن و نبود دسترسی مناسب به برخی روستاها است، تصریح کرد: با حضور تیم های اجرایی اپراتورهای همراه و ثابت جلسات فشرده ای برای بررسی روستاهای فاقد اینترنت در استان فارس در حال برگزاری است تا برنامه اجرایی اتصال این روستاها به شبکه ملی اطلاعات فراهم شود.
مشاور وزیر ارتباطات با بیان اینکه اهتمام وزارت ارتباطات بهبود تجربه کاربری است و نه اینکه صرفاً به نتایج تست ها و ادبیات آماری در این بخش تکیه و اکتفا شود، تاکید کرد: پروژه توسعه ارتباطات روستایی یک پروژه کشوری است و برای تسریع و تسهیل در اتصال روستاها باید علاوه بر حضور فعال بازیگران حوزه ارتباطات، سایر بازیگران استانی از جمله استانداری، ادارات برق، راهداری و منابع طبیعی نقش آفرینی کنند و در این خصوص پیشنهاد تشکیل کارگروه توسعه روستایی در استان را مطرح کرد.
مهرداد سهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس نیز در این جلسه گفت: استان فارس چهارمین استان کشور از لحاظ وسعت و جمعیت است و با 36 شهرستان رکورد دار تعداد شهرستان در کشور است و از مجموع 4151 روستا و آبادی در استان، 2338 روستا بالای 20 خانوار است.
وی اظهار کرد: در سه سال گذشته برنامه ریزی و تلاش کردیم امکانات و توسعه ارتباطات به صورت متوازن به هر 36 شهرستان استان تخصیص یابد و هم اکنون در 80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان پوشش مطلوب اینترنت سیار وجود دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در پایان دغدغه بخش ارتباطات استان را اتصال 400 روستای باقی مانده در استان به شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و خواستار تخصیص اعتبارات و حمایت های لازم در این خصوص شد.
گفتنی است جلسه شورای مدیران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس یا حضور ایرج روحی مشاور وزیر و مجری طرح (USO)، حسین حمیدی پور مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهرداد سهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس و مدیران واحدهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان فارس در محل اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب برگزار شد.

​​