فناوری اطلاعات

دعوت از تمامی فعالان صنعت فضایی برای نمایش توانمندی‌ها

 
دبیرخانه‌ کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی در دومین فراخوان با تاکید بر برنامه‌ریزی برای شناسایی تمامی استعدادهای صنعت فضایی موجود در کشور، از تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقی و صنعتی و پژوهشکده‌ها دعوت کرد تا توانمندی‌هایشان را در این کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن ارائه دهند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه‌ کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی پیرو اولین فراخوان در تاریخ ۲۰ آبان سال جاری به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعت فضایی کشور، دومین فراخوان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال جاری (روز ملی فناوری فضایی) در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد.
۲- این کنفرانس ظرفیت، به صورت محدود و صرفا با حضور ذی‌ربطان حوزه فضایی برگزار می شود.
۳- در این کنفرانس ظرفیت از یک‌سو برنامه های توسعه و نقشه راه صنعت فضایی (نمایش تقاضا) توسط مسوولان ذیربط و از سوی دیگر توانمندی‌های داخلی صنعت فضایی (نمایش زنحیره تامین داخلی) از طریق شرکت‌ها/نهادهای برگزیده ارائه خواهد شد.
۴- دبیرخانه کنفرانس ظرفیت مایل است تمامی استعدادهای موجود در کشور را شناسایی و از آنان برای حضور در این رویداد مهم دعوت کند.
۵- از تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقی و صنعتی، پژوهشکده‌ها و ... درخواست می‌شود تا قابلیت‌های خود را به همراه تمایل برای حضور در کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به نشانی info@telecomsyndicate.ir ارسال فرمایند تا پس از بررسی برای حضور در این رویداد دعوت شوند.
۶ حضور در این کنفرانس ظرفیت برای متخصصان صنعت فضایی برگزیده رایگان است.

​​