تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، مرحوم نهری و شهید توکلی از تاریخ 19 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره 2293 الی 2298، 2691، 2675 در محدوده اتوبان شهید بابایی، شهرک شهید مخبری به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های 8807 الی 8809، 8836 الی 8838، 8856 الی 8859، 8612 در محدوده خیابان های خوردین، مهستان، ایران زمین به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید توکلی از ساعت 24  به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​