فناوری اطلاعات

دستمزد تیم کوک ۱۴۴۷ برابر یک کارمند معمولی اپل

منبع: ایسنا
 
دستمزد تیم کوک، مدیرعامل اپل در سال میلادی گذشته با پاداش سهام که میزان دریافتی وی را به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رساند، ۱۴۴۷ برابر یک کارمند معمولی در این شرکت فناوری بود.
 
 اپل اعلام کرد در سال ۲۰۲۱ میانگین دستمزد کارمندان ۶۸ هزار و ۲۵۴ دلار بود و به دلیل تغییرات در استخدام و پاداش، میانگین جدیدی برای پاداش کارمندان انتخاب کرد.
 
سازنده آیفون از تقاضای قوی که طی دو سال گذشته برای محصولات این شرکت وجود داشته است، سود برده است. درآمد اپل بیش از ۳۰ درصد در سال مالی ۲۰۲۱ رشد کرد و به ۳۶۵.۸۲ میلیارد دلار رسید و ارزش بازار این شرکت امسال برای مدت کوتاهی از مرز سه تریلیون دلار عبور کرد.
 
کوک که حقوقش سه میلیون دلار مانده است، ۸۲.۳ میلیون دلار سهام به عنوان پاداش، ۱۲ میلیون دلار بابت تحقق اهداف اپل، ۱.۴ میلیون دلار برای سفر هوایی و ۴۰۱ هزار دلار برای برنامه، هزینه های بیمه و موارد دیگر دریافت کرد. در مجموع وی ۹۸.۷ میلیون دلار در مقایسه با ۱۴.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ دریافت کرد.
 
کوک در اوت سال ۲۰۱۱ جانشین استیو جابز، مدیرعامل اپل شد که چند ماه پیش از مرگش از این سمت کنار رفت. ارزش سهام اپل از زمان روی کار آمدن تیم کوک، بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. مدیرعامل اپل در سپتامبر ۳۳۳ هزار و ۹۸۷ واحد سهام دریافت کرد که نخستین سهام دریافتی از سال ۲۰۱۱ و در راستای طرح سهام بلندمدت بود. وی در سال ۲۰۲۳ واجد دریافت سهام بیشتری خواهد بود. کوک در سال ۲۰۱۵ به مجله فورچون اعلام کرد قصد دارد ثروتش را به خیریه ببخشد.
 
بر اساس گزارش رویترز، گزارش موسسه اکونومیک پالیسی نشان می دهد مدیران عامل در آمریکا ۳۵۱ برابر بیشتر از یک کارمند معمولی در سال ۲۰۲۰ دریافت کردند و پاداش مدیران عامل حدود ۶۰ درصد سریعتر از بازار سهام از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۲۰ رشد کرد که بسیار بالاتر از رشد ۱۸ درصدی دستمزد سالانه یک کارمند معمولی بود.
 

​​