فناوری اطلاعات

می توان انتخابات را تمام الکترونیک برگزار کرد

منبع: خانه ملت
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد که قانون اجازه برگزاری انتخابات تمام الکترونیک را داده و امکان برگزاری آن نیز وجود دارد.
 
 
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ضرورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: قانون برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را مجاز دانسته است به شرط آنکه شورای نگهبان آن را تایید کند بنابراین از لحاظ قانونی ضعف و کمبودی نداریم.
 
نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس ادامه داد: البته در انتخابات شوراهای اسلامی هیات نظارت و هیات اجرایی باید برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به توافق برسند اما پیش از آن باید به تعریف واحدی از انتخابات مکانیزه برسیم چرا که در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
 
وی توضیح داد: برخی برداشتشان از انتخابات الکترونیک مدلی است که بتوان با اپلیکیشن و از طریق موبایل در انتخابات شرکت کرد، عده ای می گویند انتخابات الکترونیک مانند الان است که احراز هویت، ثبت نام الکترونیکی باشد اما در نهایت کاغذ رای به صندوق انداخته شود یا مثل انتخابات شوراها دستگاه صندوق الکترونیکی استفاده شود.
 
این نماینده با تاکید براینکه در قانون برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت عام آمده است، بیان کرد: ابتدا باید به نطقه مشترک برسیم هر چند که اعتقاد دارم می توانیم انتخابات را تمام الکترونیک و با نسب اپلیکیشنی بر روی تلفن همراه برگزار کرد. در بازدیدی که از نظارت بر انتخابات دومای روسیه داشتیم در مسکو بزرگترین استان روسیه از 8 میلیون نفر واجدین شرایط، 2 میلیون نفر با سیستم تمام الکترونیکی در انتخابات شرکت کردند موبایلشان شخصی سازی شده بود، اپلیکیشن نصب کرده بودند و با موبایل خود رای دادند.
 
ابوترابی اظهار کرد: قرار است کمیسیون امور داخلی با نمایندگان روسیه وبیناری داشته باشیم و از تجربیات آنها درباره هک کردن، امنیتی، نحوه شمارش یا بلاک چین، نحوه نسب اپلیکشین، نحوه تخلفات در روز انتخابات و نحوه شخصی سازی موبایل استفاده کنیم.
 
این نماینده مجلس گفت: در انتخابات شوراهای اسلامی اصرار داشتم در حوزه انتخابیه ام یعنی شهر تیران انتخابات را برای اولین بار در کشور الکترونیکی برگزار کنیم جلسات متعددی با هیات نظارت و هیات اجرایی گذاشتیم تا این شهر پایلوت باشد و در عمل ایرادات را احصا کنیم متاسفانه موفق نشدیم اما دوره آتی می توانیم انتخابات شوراهای اسلامی را تمام الکترونیک برگزار کنیم تا مردم با موبایلشان از خانه به گزینه خود رای دهند.
 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: تمام ابعاد انتخابات الکترونیک را بررسی کردیم، آیین نامه و شیوه نامه اجرایی را تدوین کردیم اما به  ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی نرسید با این حال امیدواریم در دوره آینده بتوانیم این انتخابات را تمام الکترونیک برگزار کنیم.

​​