تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید لطیفی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید لطیفی از تاریخ 22 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره 2293 الی 2298، 2691، 2675  در محدوده اتوبان شهید بابایی شهرک شهید فلاحی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​