فناوری اطلاعات

بررسی وضعیت فضای مجازی در جلسه غیرعلنی مجلس

منبع: ایسنا
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی وضعیت فضای مجازی را بررسی می کنند.
 
 از دقایقی پیش جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت فضای مجازی آغاز شده است.
 
در این جلسه وضعیت فضای مجازی، تهدیدها و شایعات مطرح شده در آن از سوی مسئولان مربوطه برای نمایندگان تشریح می شود.
 

​​