تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی دکتر حسابی ملارد، شهید منتظری  و شهید نواب صفوی از تاریخ 25 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات دکتر حسابی ملارد با پیش شماره 6510 الی 6512، 6514 الی 6517، 6519، 6559 در محدوده بلوار رسول اکرم ( قارچ ملارد)، خیابان های معلم و مصیب زاده به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات شهید منتظری با پیش شماره های 5544، 5550، 5553 در محدوده این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است .
 
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات توسعه شبکه ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید نواب صفوی از ساعت 23 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​