تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای هفتم تیر و شهید غریبی از تاریخ 26 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره 8881 الی 8884، 8830 الی 8832، 8886، 8834، 8814، 8607 در محدوده بزرگراه مدرس، خیابان های شهید مطهری و مفتح شمالی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید غریبی از ساعت 24 به مدت 8 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​