باندپهن

اتصال مجدد ۱۰۰۰ گیگ از ظرفیت بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
 
پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص قطع ۱۰۰۰ گیگ از ظرفیت اینترنت بین الملل کشور ، بنابر اعلام مرکز عملیات شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت مذکور پس از رفع اختلال بوجود آمده در ساعت ۱۸:۴۵ بازیابی و مجددا در مدار مصرف قرار گرفته است.

​​