تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید تندگویان و دکتر حسابی مارلیک از تاریخ 29 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره 2250 الی 2253، 2230 الی 2233، 2630 الی 2632، 2614، 2624 در محدوده بزرگراه رسالت، خیابان اثنی عشری به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات دکتر حسابی مارلیک با پیش شماره های 6510 الی 6512، 6514، 6515، 6517، 6519، 6559، 3961 در محدوده بلوار 3 بانده، خیابان های پرستو، پونه، زیبا و پرنیان به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​