تلفن همراه

مرکز مخابرات دکتر حسابی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات دکتر حسابی مارلیک از تاریخ دوم بهمن ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات دکتر حسابی مارلیک با پیش شماره های 6510 الی 6512، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 3961 در محدوده بلوار رسول اکرم، راغب، حافظ، بهشتی، چمران به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​