فناوری اطلاعات

رشد ۸۷۷ درصدی اعتبارات پیش‌بینی شده حوزه فضا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

ICTna.ir - مجموع اعتبارات برنامه‌ای حوزه فضایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال است که این رقم در مقایسه با قانون بوجه سال ۱۴۰۰ در حدود ۸۷۷ درصد رشد داشته است و اعتبارات این حوزه عمدتا از محل تجمیع برخی ردیف‌های اعتبار برنامه‌ای متفرقه ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دست آمده است.

Space Budget.jpeg

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، به‌طور کلی مجموع اعتبارات بخش هوافضای غیردفاعی کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رقم ۴۶ هزار و ۵۵۱ میلیاد ریال، حدود ۰.۳۴ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است.

در این لایحه درآمد کل حاصل از فعالیت‌های مرتبط با بخش هوافضا رقم ۶ هزار و ۲۷۱ میلیاد ریال پیش‌بینی شده و این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش هشت برابری کل اعتبارات فضایی غیردفاعی

باتوجه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد رویکرد متفاوتی در قبال صنعت فضایی کشور به وجود آمده است. افزایش حدود هشت برابری کل اعتبارات فضایی غیردفاعی کشور در این لایحه و عمدتا ناشی از ردیف برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه و با ارزش افزوده ذیل وزارت ارتباطات و سازمان فضایی ایران، نقطه عطفی در حمایت از بخش فضایی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

همچنین با احتساب ردیف متفرقه‌ای که به نام توسعه زیرساخت‌ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران تجمیع شده، رشد بیش از سه برابر را در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد هستیم.

بخش هوافضای کشور شامل همه نهادها و عواملی است که به نحوی در امر شناسایی و بهره‌برداری از هوافضا جهت کاربردهایی نظیر فعالیت رسانه‌ای و مخابراتی، تصویربرداری و حمل و نقل مشارکت دارند.

مهمترین نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی کشور در بخش هوافضای غیردفاعی عمدتا وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری هستند و اعتبارات حوزه فضایی در بخش غیردفاعی با تمرکز بر وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های زیرمجموعه و همچنین در حوزه هوایی ذیل وزارت راه وشهرسازی هستند.

در این راستا مجموع بودجه پیش‌بینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش فضایی با ۲۹۹۷ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال، ۱۳۲۹ درصد در مقایسه با بودجه ۲۰۹ میلیارد و ۷۴۶ میلیون تومانی سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.

بودجه پژوهشگاه فضایی ایران نیز با رشد ۴۱ درصد از ۱۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۶۴ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان افزایش یافته است.

در این بین بیشترین پیش‌بینی رشد بودجه‌ای با ۱۳۳۹ درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با رقم ۱۱۴۳ میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان به سازمان فضایی ایران اختصاص دارد و بودجه پیش‌بینی شده پژوهشگاه هوافضا نیز هشت درصد رشد داشته است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سپس سازمان فضایی ایران بیشترین سهم را از اعتبارات این بخش دارند و این مقادیر به دلیل وجود ردیف برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه و با ارزش افزوده با مجموع ۴۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال و مندرج در ماده واحده است که بین این دو دستگاه تقسیم شده است.

رویکرد متفاوت به صنعت فضایی

مجموع درآمدهای بخش هوافضای کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۱۵۳ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۲۴۷۵ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به رقم حدود ۶۲۷۱ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین در بررسی بودجه شرکت‌های بخش هوافضا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شد که مجموع ۵۰ درصد سود ویژه این شرکت‌ها بالغ بر ۳۱۶۱ میلیارد ریال است که رشد قابل توجهی داشته است.

مهمترین نکات در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه هوافضای غیردفاعی این است که رویکرد متفاوتی در قبال صنعت فضایی کشور بوجود آمده است. افزایش حدود هشت برابری کل اعتبارات فضایی غیردفاعی کشور در این لایحه که عمدتا ناشی از ردیف برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه و با ارزش افزوده ذیل وزارت ارتباطات و سازمان فضایی ایران با مجموع حدود ۴۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال است، نقطه عطفی در حمایت از بخش فضایی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.


​​