تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شیخ فضل اله نوری و دکتر حسابی مارلیک از تاریخ چهارم بهمن ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شیخ فضل اله نوری با پیش شماره های 8803 الی 8806، 8860 الی 8862، 8821، 8605 در محدوده بزرگراه نیایش، چمران، خیابان سوم، سئول و در مرکز مخابرات دکتر حسابی مارلیک با پیش شماره های 6510 الی 6512، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 3961 در محدوده خیابان های دکتر حسابی شمالی، مینا شرقی و غربی، شبنم شرقی و غربی، پرنیان، سنبل، جاده ملارد، بهاره غربی، پنجم، هفتم، نهم، یازدهم، 20 متری مارلیک، آزادگان، 26، 28، 30 و هشت متری کاملیا به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​