فناوری اطلاعات

پیشنهاد حذف اینماد برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی برگشت

منبع: پیوست
 
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بررسی پیشنهاد حذف الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز شروع کسب و کار اینترنتی را مجددا به کمیته تخصصی این شورا ارسال کرد.
 
 کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی در آخرین جلسه خود در ابتدای بهمن ماه به حذف نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار رأی مثبت داد و قرار بود این موضوع امروز در جلسه رسمی هیات مقررات زدایی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت موافقت اعضا به تصویب برسد.
 
پیشنهاد حذف الزام نماد اعتماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار در جلسه امروز هیات مقررات زدایی مطرح نشد و اعضای حاضر در این جلسه دوباره با ارسال مجدد طرح به کمیته تخصصی برای بررسی مجدد آن موافقت کردند. برای نهایی شدن این موضوع و حذف الزام بودن اینماد باید این موضوع در هیات مقررات زدایی با حداقل ۹ عضو مطرح و ۵ نفر از حاضران به آن رای مثبت دهند.
 
موضوع الزامی بودن نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی از سوم آذر ماه در شبکه پرداخت اجرایی شده است و اجرایی شدن آن اعتراض بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی به‌ خصوص پرداخت‌یارها را در پی داشت. با این حال در نامه‌ای که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مجلس ارسال شده بود قید شده بود که دریافت اینماد به عنوان پیش‌شرط دریافت درگاه پرداخت باید به تصویب هیات مقررات‌زدایی برسد.

​​