فناوری اطلاعات

چگونگی وضعیت پیشرفت پروژه‌های دولت الکترونیکی ارزیابی شد

 
چگونگی پیشرفت پروژه‌های دولت الکترونیکی مورد رصد و پیمایش قرار گرفت.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در نشستی که با حضور محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، چگونگی پیشرفت پروژه‌های دولت الکترونیکی مورد رصد و پیمایش قرار گرفت.
 
در این نشست، وضعیت پیشرفت پنج پروژه اصلی و کلیدی معاونت دولت الکترونیکی شامل ارزیابی و نظارت بر خدمات دولت الکترونیکی، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و ابر دولت الکترونیکی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
 
در این رویداد محمد خوانساری بر توسعه و تکمیل هر چه بیشتر زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به منظور تسهیل‌گری در ارائه خدمات به سایر دستگاه‌ها و در نهایت مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی تاکید کرد و ایجاد انگیزش از طریق طراحی مدل اقتصادی به صرفه برای ورود بخش خصوصی را اولویتی دانست که باعث سهولت در ایجاد مسیر مناسب برای استفاده از خدمات دولت الکترونیکی می‌شود.
 
ایجاد زمینه‌های لازم به منظور همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اهداف پروژه‌های دولت الکترونیکی از طریق دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و اخذ نظرات شورا در این حوزه از دیگر راهبردهای این نشست بود.
 
علاوه بر محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سجاد فلاح، عضو هیأت عامل، جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی و مدیران کل معاونت مربوطه سازمان فناوری اطلاعات در این نشست حضور داشتند.

​​