باندپهن

تماشا کنید: توضیحات مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص حادثه قطع اینترنت صبح امروز

توضیحات مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص حادثه قطع اینترنت صبح امروز در گفتگو با اخبار ساعت 14 شبکه اول سیما و شبکه خبر

 


​​