رسانه‌های اجتماعی

مرکز ملی فضای مجازی: دبیر شورای عالی فضای مجازی درهیچ شبکه اجتماعی خارجی حضور ندارد

با توجه به فعالیت صفحه ای منتسب به دبیر شورای عالی فضای مجازی در شبکه اجتماعی توئیتر،روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع می رساند؛
 
سیدابوالحسن فیروزآبادی در هیچ شبکه اجتماعی خارجی صفحه رسمی نداشته و هرگونه محتوا و مطلب به نقل از ایشان از طریق روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی و یا وب سایت رسمی وی به آدرس drfirouzabadi.ir به سمع و نظر مخاطبان محترم خواهد رسید.

​​