تلفن همراه

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: تحقق عملکرد ۹۰درصدی برنامه های دایری و فروش در سال ۱۴۰۰

0258.jpg
سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تحقق عملکرد ۹۰ درصدی برنامه های دایری و فروش در سال ۱۴۰۰، علی رغم مشکلات مختلف نقدینگی و تعرفه ای به انجام رسید، تحقق این امر را نشانگر تلاش جهادگونه مجموعه شرکت برای رضایتمندی مشتریان در بخش های مختلف عنوان کرد.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت مخابرات گفت: تحقق درصد مناسبی از عملکرد پیش بینی شده مناطق، یکی از نکات مهم در سال گذشته است که در نتیجه آن رشد ۲۲ درصدی درآمد عملیاتی، و افزایش ۳۶ درصدی رشد حجم مصرفی اینترنت روزانه نسبت به پایان سال ۹۹ از جمله مزیت های نسبی مهم فعالیت ها بوده است و نوید فعالیت های بهتری را برای شرکت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۱ می دهد.
 
وی افزود: در حوزه تلفن ثابت ، میزان دایری خدمات به قدر ۸۶ درصد، در بخش ADSL میزان دایری به اندازه ۹۱ درصد برنامه از پیش تعیین شده و در VDSL به میزان ۸۶ درصد برنامه تعیین شده به دایری و ارائه خدمت رسیده ایم.
 
سلطانی همچنین خاطرنشان کرد: در بخش FTTH، به میزان ۸۸ درصد و در حوزه خدمات دیتای تجاری برای مشتریان عمده و سازمانی، به ۸۶ درصد برنامه تعیین شده در سال ۱۴۰۰ دست یافتیم.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: امیدواریم با هم افزایی های صورت گرفته در بخش های مختلف شرکت و حوزه آی سی تی، بتوانیم در سال ۱۴۰۱ گام های استوارتری را در جهت توسعه و گسترش روزافزون بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور بپیماییم.

​​