فناوری اطلاعات

سگ رباتیک محافظ شهر تاریخی شد

منبع: مهر
 
پارک باستان شناسی پمپی واقع در ایتالیا ۴ سگ رباتیک به نام «اسپات» را برای محافظت از خیابان ها و تونل های این شهر تاریخی استخدام کرده است.
 
این ربات ها که به عنوان محافظ عمل می کنند، شب هنگام یا زمانیکه سایت برای بازدید عموم تعطیل است، در آن گشت زنی می کنند و پخش زنده ویدئویی برای کارمندان انسانی خارج از سایت فراهم می کنند.
 
یکی از وظایف اسپات، بررسی تونل هایی است که حفاران غیرقانونی آثار باستانی حفر می کنند و به اشکالات ساختاری منجر می شود. از آن مهم تر این تونل ها خطرناک هستند و بسیار باریکتر از آن هستند که مسئولان بتوانند به طور ایمن به آنها دسترسی یابند.
 
ربات مذکور در شرکت بوستون دینامیک ساخته شده و با استفاده از دوربین ها و حسگرهای مختلف بازخوردی دقیق از سازه های پمپی فراهم می کند. اسپات حتی می تواند کوچک ترین فضاها را نیز بررسی کند و داده هایی از سازه هایی ثبت و جمع آوری کند که دسترسی به آنها سخت است. همچنین این اطلاعات برای برطرف کردن چالش های سازه ای و تامین ایمنی، کارآمد هستند.
 
پمپی شهری تایخ است که زیر خاکسترهای آتشفشانی مدفون شده بوده است. امروز باقیمانده این شهر در مساحتی ۴۴۰ هزار مترمربع قابل بازدید است. هرچند سازه های باقیمانده به دلایل نیروهای طبیعی و فعالیت های انسانی در معرض فرسایش قرار دارند.
 

​​