تلفن همراه

رضا تقی پور عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌شود!

ICTna.ir - گفته میشود رضا تقی پور به زودی و با پیشنهاد عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- و تصویب هیئت وزیران بعنوان عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منصوب خواهد شد.
 
طبق شنیده‌های خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)؛ ظاهرا بناست رضا تقی پور با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران، بعنوان "عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" منصوب شود.
 
Thumbnail image for taghipur1.jpg
 
تقی‌پور، وزیر ارتباطات دولت دوم محمود احمدی نژاد بود و در حال حاضر رئیس کمیسیون ویژه بررسی و تصویب طرح صیانت در مجلس است که با واکنش گسترده ای در بین فعالان حوزه ICT و کاربران در فضای مجازی مواجه شد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات، نهادی است که وظیفه سیاستگذاری،تدوین و تصویب مقررات حوزه ICT را برعهده دارد.
 

در حال حاضر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات بعنوان رئیس، معاو وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات  و ارتباطات رادیویی بعنوان دبیر و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی اعضای دولتی و [در حال حاضر] و آقایان ناصرعلی سعادت، سید احمد معتمدی و محمود حسن زاده قرائی بعنوان اعضای صاحب نظر، مجموعه اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دهند.

سه عضو صاحبنظر این کمیسیون با پیشنهاد وزیر و مصوبه هیئت دولت منصوب میشوند.

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیست؟
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.
 
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این کمیسیون را به شرح ذیل بیان می‌نماید:
 
الف. اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور؛
ب. تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه‌های غیرمادر؛
پ. تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی؛
ت. تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن؛
ث. سیاست‌گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌ امتیاز صدور مجوز.
 
ترکیب اعضای کمیسیون
طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.
 
دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی؛ و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.
 
با توجه به رویکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مبنی بر رعایت شفافیت، عدالت، منطق و حقوق مشترکین، موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در کمیسیون، در کارگروههای ویژه تخصصی با نام " کمیسیون فرعی تخصصی" مطالعه و مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد. در این کارگروه ها، صاحب نظران مرتبط با موضوع و نمایندگانی از نهادها و اصناف مختلف فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند.
 
 

​​