فناوری اطلاعات

اتصال 90درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال جاری

 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی گفت: تا پایان سال 1401 میزان روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات در این استان به بیش از 90 درصد می‌رسد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، در گزارشی از توسعه خدمات متنوع ارتباطی در بیش از 170 روستای استان طی سال 1400 خبر داد.
وی با اشاره به اجرای طرح های مختلف برای توسعه ارتباطات روستایی استان بیان کرد: با توجه به برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه ارتباطات در سطح روستاها از محل اعتبارات این وزارتخانه موسوم به طرح خدمات عمومی اجباری فاوا در حال انجام است.
وی افزود: در اجرای این طرح ها توسعه شبکه تلفن همراه، توسعه شبکه اینترنت پرسرعت و اتصال مراکز به شبکه امن و پایدار فیبر نوری در برنامه است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: در طرح توسعه شبکه تلفن همراه روستاهای استان از ابتدایسال گذشته 29 سایت راه اندازی شد که پوشش تلفن همراه را در 51 روستای استان با جمعیتی بیش از 3000 خانوار برقرار کرده است.
وی با اشاره به اجرای طرح توسعه شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: در این طرح نیز با راه اندازی 60 سایت، 15هزار خانوار روستایی استان، در بیش از 100 روستا، به اینترنت پرسرعت همراه و خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات دسترسی پیدا کردند.
بهی اظهار کرد: در همین راستا با توسعه شبکه ملی اطلاعات در سطح روستاها، 80 مدرسه روستایی از طرح هوشمند سازی مدارس بهره مند شدند و تعداد این مدارس به 1500 مدرسه رسید.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت ارتقاء کیفیت و پایداری ارتباطات روستایی در قالب توسعه شبکه فیبر نوری، گفت: در سال 1400، 30 کیلومتر فیبر نوری روستایی اجرا شد که 4 سایت تلفن همراه و 4 مرکز تلفن روستایی را که حدود 2000 خانوار در 10 روستای استان را از سرویس های متنوع ارتباطی بهره مند می کنند به شبکه فیبر نوری متصل کرده است.
وی یادآور شد: پیش از این نیز حدود 175 کیلومتر فیبر نوری در سطح روستاهای استان اجرا شده بود که 30 مرکز تلفن و سایت تلفن همراه را به این شبکه متصل کرده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی ضمن اشاره به تامین اعتبار اجرای همه پروژه های ارتباطی روستایی از محل عتبارات توسعه ارتباطات روستایی وزارت متبوع تصریح کرد: برای اجرای پروژه های ارتباطی روستایی در خراسان جنوبی طی سال 1400، اعتباری بیش از 1000 میلیارد ریال از محل مذکور هزینه و اپراتورهای مختلف در اجرای این حجم از پروژه ها فعالیت داشته اند.
بهی تاکید کرد: در استان خراسان جنوبی حدود 300 روستا فاقد اتصال به شبکه ملی اطلاعات هستند که برنامه ریزی لازم برای اتصال این روستاها صورت گرفته و تا پایان سال 1401 میزان روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات در این استان به بیش از 90 درصد می‌رسد.

​​