فناوری اطلاعات

فرصت یک‌‌ماهه وزارت ارتباطات برای مشخص کردن نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات

منبع: پیوست
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تا اردیبهشت ۱۴۰۱ معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرایی را تدوین کند.
 
 طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات پس از تدوین معماری کلان پنجره واحد خدمات هوشمند باید آن را برای تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
 
دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نیز مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» با قابلیت شخصی‌سازی و بهره‌گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک بار ورود اطلاعات را تا اردیبهشت ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند.
 
طبق تعریف مد نظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، باید پنجره واحد خدمات هوشمند دولت به گونه‌ای طراحی شود تا هر فرد فقط با یک بار ورود اطلاعات در سامانه به خدمات مورد نیاز خود دست یابد.
 
همچنین دستگاه‌های اجرایی کشور و نهادهای عمومی نیز مکلف‌اند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل کنند. از همین رو خدمات پرکاربرد تمامی دستگاه‌های اجرای و نهادهای عمومی باید از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت در دسترس باشد.
 
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید اولویت‌بندی و ترتیب ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی را روی پنجره واحد خدمات هوشمند تعیین و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کند تا بر اساس اولویت‌های اعلامی خدمات‌شان را روی این درگاه ارائه دهند.
 
کلیه دستگا‌ه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خود را ظرف چهار ماه ایجاد کرده و به بهره‌برداری برسانند و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل کنند. وزارت ارتباطات نیز باید در یک دوره زمانی ۶ ماهه سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را تکمیل کنند و در دسترس اعضای هیات وزیران قرار دهند.

​​