فناوری اطلاعات

ایجاد سامانه آنلاین پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی

 
سامانه برخط «پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی» جهت ارزیابی بی‌واسطه عملکرد دستگاههای اجرایی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی می‌شود.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در جلسه شورای عالی اداری کشور که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موظف به راه‌اندازی سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی شدند.
 
نحوه عملکرد این سامانه که بازه زمانی سه ماهه برای ایجاد و راه‌اندازی آن در نظر گرفته شده، به گونه‌ای است که هر شهروند پس از مراجعه به هر واحد اداری در سراسر کشور، بازخورد خود از نحوه برخورد کارکنان و عملکرد واحد اداری مربوطه را به صورت محرمانه ثبت می‌کند. این اطلاعات با حفظ حریم خصوصی مراجعه کنندگان، برای اصلاح روندهای اداری و ارزیابی بی‌واسطه و برخط کارکنان دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
در همین راستا طی حکمی که توسط وزیر ارتباطات صادر شده است، مأموریت ایجاد و راه‌اندازی سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی با بهره گیری از تجربه دستگاه قضائی به محمد خوانساری معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شد.
 
خوانساری معاون وزیر ارتباطات طی اظهاراتی در خصوص مأموریت جدیدی که به وی محول شده گفت: در سال پیش رو، ضمن استخراج چارچوب‌های معقول این سامانه، مطالبات مردمی برای نظارت عملکرد دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از فضای مجازی را پیگیری می‌کنیم و معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، راهبری آن را به عهده دارد.

​​