تلفن همراه

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مراکز مخابراتی شهید ایروانی، شهید رمضانی، شهید قندی و پیام نور از تاریخ هفتم اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مراکز مخابراتی شهید ایروانی، شهید رمضانی و شهید قندی از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت و در مرکز مخابرات پیام نور از ساعت 21 به مدت 8 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​