فناوری اطلاعات

عزم جدی دولت برای پیشبرد پروژه توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری

 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اجرای پروژه توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) نیازمند حمایت دولت از فعالان بخش خصوصی است، گفت: این حمایت در دو بخش حمایت های مالی و رفع موانع و محدودیت های پیش روی اپراتورها انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه عنوان کرد: دولت به منظور رفع محدودیت های پیش روی اپراتورها، برنامه هایی را در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است که به تعامل بهتر با شهرداری ها، وزارت نیرو و سایر سازمان های ذینفع کمک می کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمایت های مالی دولت از اپراتورها برای پیشبرد پروژه FTTx افزود: در این زمینه دولت چند اقدام مهم انجام داده است که نشان دهنده عزم جدی دولت در پیشبرد این پروژه است.
وی مصوبه امروز هیات دولت را یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از بخش خصوصی و ترغیب آنان به مشارکت فعال در این پروژه دانست و افزود: براساس مصوبه امروز هیات دولت، هشت درصد حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه در اختیار این اپراتورها قرار می گیرد تا صرف توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد: این رقم قبلا سه درصد و در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پنج درصد پیش بینی شده بود که امروز هیات دولت آن را به هشت درصد افزایش و با این اقدام حمایت خود از پیشبرد این پروژه ملی را نشان داد.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه پروژه توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) یکی از پروژه های مهم دولت سیزدهم است، گفت: امیدواریم با همکاری همه ذینفعان بتوانیم به اهداف تعیین شده در پروژه توسعه فیبر نوری دست یابیم.
گفتنی است پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبر نوری از اهداف پیش بینی شده در این پروژه است.
 

​​