تلفن همراه

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید حکمت شعار، ولیعصر (عج)، شهید رمضانی و شهید قندی اسلامشهر از تاریخ 18 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره های 7718 الی 7724، 7744، 7745، 7749، 7780، 7789، 7713، 7727، 7709، 7687 در محدوده خیابان های طاهرخانی، الزهرا و نیروی دریایی و در مرکز مخابرات ولیعصر (عج) با پیش شماره های 7750 الی 7753، 7760 الی 7767  در محدوده خیابان های بهار و نیرومند به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است .
 
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابراتی شهید رمضانی و شهید قندی اسلامشهر از ساعت 1 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​