تلفن همراه

مرکز مخابرات پاسداران توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات پاسداران از تاریخ 19 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259، 2276 الی 2279، 2665، 2661، 2624 در محدوده خیابان های اختیاریه جنوبی و رازقی شمیرانی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است .
 

​​