تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید دستغیب توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهید دستغیب از تاریخ 20 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید دستغیب از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​