تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی پاسداران، شهید کاظمیان و آیت ا.. کاشانی از تاریخ 22 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259، 2276 الی 2279، 2665، 2624، 2661 در محدوده خیابان اختیاریه جنوبی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است .
 
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابراتی شهید کاظمیان و آیت ا.. کاشانی از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 
 
 

​​