تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید خوشقدم توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهید خوشقدم از تاریخ 24 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید خوشقدم از ساعت 21 به مدت 8 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​