تلفن همراه

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید عاطف، صفا دشت، شهید صالح طبری و قدس از تاریخ 25 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670، 7671، 7776 در محدوده خیابان های 202 شرقی، عدی، 198 شرقی، سجده ای و در مرکز مخابرات صفا دشت با پیش شماره های 6542، 6543  در محدوده این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است .
 
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید صالح طبری از ساعت 24 به مدت 5 ساعت و در مرکز مخابرات قدس از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
 
 
 

​​