فناوری اطلاعات

سه دوره بلند مدت آموزشی در حوزه فناوری فضایی برگزار می شود

 
مرکز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا - اقیانوسیه زیر نظر سازمان ملل متحد ۳ دوره بلندمدت آموزشی در حوزه فناوری فضایی برگزار می کند.
 
به گزارش سازمان فضایی ایران، این دوره‌های بلند مدت آموزشی شامل سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، ارتباطات ماهواره‌ای و سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای جهانی است که توسط مرکز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا - اقیانوسیه (CSSTEAP) زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود.
 
دوره سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (RS&GIS)
 
برگزاری در سال تحصیلی: ۲۰۲۲-۲۰۲۳
 
مدت: ۹ ماه (از اول اوت ۲۰۲۲ لغایت ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)
 
محل برگزاری: دهرادون، هندوستان
 
آخرین مهلت ارسال درخواست به سازمان فضایی ایران چهارم خرداد ۱۴۰۱ است.
 
تاریخ اعلام نتیجه: ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ برابر با نهم تیرماه ۱۴۰۱
 
تاریخ برگزاری دوره: اول اوت ۲۰۲۲ برابر با دهم مردادماه ۱۴۰۱
 
تاریخ پایان دوره: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
 
دوره ارتباطات ماهواره‌ای (Satellite Communications)
 
سال تحصیلی : ۲۰۲۲-۲۰۲۳
 
مدت: ۹ ماه از اول اوت ۲۰۲۲ لغایت ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
 
محل برگزاری: احمدآباد، هندوستان
 
آخرین مهلت ارسال درخواست به سازمان فضایی ایران: چهارم خرداد ۱۴۰۱
 
تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان: ۳۱ ماه مه ۲۰۲۲ برابر با دهم خرداد ۱۴۰۱
 
تاریخ برگزاری دوره: اول اوت ۲۰۲۲ برابر با دهم مرداد ۱۴۰۱
 
تاریخ پایان دوره: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با دهم اردیبهشت ۱۴۰۲
 
دوره سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای جهانی (Global Navigation Satellite Systems/GNSS)
 
سال تحصیلی: ۲۰۲۲-۲۰۲۳
 
مدت: ۹ ماه از اول اوت ۲۰۲۲ لغایت ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
 
محل برگزاری: احمدآباد، هندوستان
 
آخرین مهلت ارسال درخواست به سازمان فضایی ایران: چهارم خرداد ۱۴۰۱
 
تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان: ۳۱ ماه مه ۲۰۲۲ برابر با دهم خرداد ۱۴۰۱
 
تاریخ برگزاری دوره: اول اوت ۲۰۲۲ برابر با دهم مرداد ۱۴۰۱
 
تاریخ پایان دوره: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با دهم اردیبهشت ۱۴۰۲
 
علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان فضایی ایران مراجعه کنند.

​​