فناوری اطلاعات

برای تسهیل در فعالیت کسب و کارهای نوآورانه دستورالعمل سندباکس اصلاح می شود

258963.3.jpg
 
معاون تنظیم مقررات و اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی از اصلاح و بازنگری دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی(سندباکس) برای تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در اجرای طرح ها و ایده ها در کشور خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سیدهادی سجادی – معاون تنظیم مقررات و اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه جلسه 88 کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز درخصوص دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی(سندباکس) گفت: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز نسبت به اصلاح و آسیب شناسی این طرح با توجه به چالش های اجرایی آن، با هدف تسهیل توسعه کسب و کارها و ایده هایی که در کشور مقررات و سازوکارهای مشخص برای مجوزدهی و حمایت نداشتند، اقدام کرده است.
وی افزود: وزارت اقتصادی و امور دارایی در این جلسه پیشنهادهایی را برای بازنگری در فرآیندهای داخلی کارگروه مربوطه که در آن وزارتخانه مستقر است، ارایه کرده که مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا ماده واحده ای برای تسهیل فعالیت ارایه شود.
دکتر سجادی با بیان این که تنظیم گران نیز باید همکاری های لازم را برای تسریع در اجرای این طرح داشته باشند، تاکید کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با دعوت از تمامی اعضا و حضور کسب و کارهای خصوصی، نظام های صنفی و انجمن های مربوطه نسبت به آسیب شناسی طرح برای بهبود عملکرد سندباکس ها در کشور اقدام و پس از بررسی کارشناسی نسبت به اصلاح اسناد اقدام خواهد کرد.
دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی(سندباکس) اعلام کرد: بسیاری از کشورها برای تسهیل در روند فعالیت کسب و کارهای نوآورانه که نظام مشخصی برای اجرا در کشورشان ندارند از روش سندباکس رگولاتوری استفاده می کنند که این مهم در ایران تحت عنوان دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی با ایجاد دبیرخانه و کارگروه مربوطه در وزارت اقتصادی و امور دارایی انجام شده است.
وی افزود: پس از تصویب وابلاغ، کارگروهی متشکل از ذی نفعان بخش خصوصی و دولتی در وزارت اقتصادی و امور دارایی تشکیل و پرتال مربوطه راه اندازی شد تا متقاضیان نسبت به ارایه طرح های خود اقدام کنند.
دکتر سجادی گفت: تاکنون 11 تقاضا برای کارگروه ارسال شده است که 2 طرح تصویب و مراحل اجرایی را طی می کند و البته با چالش هایی مواجه شده که نیازمند تصحیح فرآیندها در این زمینه است.

​​