تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید حکمت شعار توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار از تاریخ 29 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره های 7718 الی 7724، 7744، 7745، 7749، 7780، 7789، 7713، 7727، 7709، 7687 در محدوده خیابان های طاهرخانی، الزهرا و نیروی دریایی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​