لبه تکنولوژی

طراحی سامانه هشدار ایمنی با هوش مصنوعی در قطارهای ژاپن

منبع: ایرنا
شرکت راه‌آهن غرب ژاپن در حال توسعه و ساخت یک سامانه هشدار اضطراری با هوش مصنوعی است که می‌تواند صداهای غیرمعمول مانند جیغ و فریاد در قطارها را شناسایی و فرایند تامین ایمنی مسافران را تسریع کند.
به گزارش روزنامه «آساهی شیمبون»، این پروژه پس از آن در دستور کار قرار گرفت که یک رشته حملات از جمله حمله با چاقو در برخی از قطارها رخ داد.
 
مطابق این سامانه طراحی شده، وقتی که میکروفون‌های نصب شده در مکان‌های متعدد در قطار، صداهای فریاد، دعوا یا درخواست کمک و سایر شرایط غیرعادی را تشخیص دهند، یک پیام هشدار فورا برای خدمه قطار ارسال می‌شود.
 
این سامانه امکان پاسخ سریع‌تر را نسبت به شیوه قبلی که مسافران با فشار دکمه مخصوص موارد را اطلاع رسانی می‌کردند، فراهم می آورد.
 
شرکت راه‌آهن غرب ژاپن و یکی از شرکت‌های وابسته به آن هم‌اکنون در حال پیشبرد فرایند تحلیل صداها از طریق هوش مصنوعی هستند. این شرکت مشخص نکرده است که این سامانه چه زمانی وارد قطارها خواهد شد.
 
حملات در قطارها در سال‌های اخیر نیاز به بهبود ایمنی در حمل و نقل عمومی را برجسته کرده است.

​​