باندپهن

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی انبیاء اسلامشهر و شهید حق شناس از تاریخ 31 خرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات انبیاء اسلامشهر با پیش شماره 5683 در محدوده خیابان های سلیمی، چمنزار، جانبازان و شهرک طالقانی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید حق شناس از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود. 

​​