لبه تکنولوژی

تشخیص سرطان به کمک حسگر

منبع: سیناپرس
محققان روسی سنسوری ابداع کرده‌ اند که می ‌تواند مایعات و گازها را در مقادیر بسیار کم تجزیه و تحلیل کرده و حتی می ‌تواند سرطان را شناسایی و نظارت کند.
بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، محققان روسی تراشه ‌ای با حسگرهای نوری نانوفوتونیکی و کانال ‌های میکروسیال ساختند که به مایعات و گازها بسیار حساس هستند. بر این اساس، هنگامی که سیالات یا گازها از طریق کانال ها پمپاژ می شوند، تابش نوری توسط دستگاه های نانوفوتونیکی شناسایی شده و به محققان این امکان را می دهد تا تغییرات در ویژگی های طیفی خروجی را تشخیص داده و در نتیجه ترکیب سیالات یا گازها را تعیین کنند.
 
اندازه کوچک دستگاه به محققان اجازه می دهد تا نمونه ها را حتی در غلظت های بسیار کم به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند. 
به گفته پژوهشگران، خون انسان حاوی موادی مانند اگزوزوم ها است که وزیکول های میکروسکوپی هستند که می توان از آنها برای تشخیص سرطان استفاده کرد و توسط سلول های بافت و اندام آزاد می شوند.
 
سلول ‌ها با استفاده از وزیکول ‌های خارج سلولی، مانند اگزوزوم ‌ها، برای ارسال پیام ‌ها، با یکدیگر ارتباط برقرار می ‌کنند. با این حال، برخی عوامل اعم از عوامل داخلی یا خارجی می ‌توانند عملکرد طبیعی سلول را مختل کرده و باعث شوند که پیام ‌های اشتباه ارسال شود و منجر به تقسیم سلولی کنترل نشده و رشد تومور شوند.
 
پروفسور دیمیتری گورین (Dmitry Gorin) پژوهشگر این مطالعات از موسسه علم و فناوری  Skolkovo می گوید: در موارد سرطان در مراحل اولیه، غلظت اگزوزوم ها در خون اغلب به طور قابل توجهی افزایش می یابد که می تواند وجود سرطان را برای متخصصان سرطان نشان دهد. 
 
گورین در ادامه گفت: سلول ‌ها با استفاده از وزیکول‌ های خارج سلولی، مانند اگزوزوم‌ ها، برای ارسال پیام‌ ها با یکدیگر ارتباط برقرار می ‌کنند. با این حال، برخی عوامل چه درونی مانند عوامل ژنتیکی و چه خارجی مانند عوامل محیطی، می ‌توانند عملکرد طبیعی سلول را مختل کنند و باعث ارسال پیام‌ های اشتباه شود که منجر به تقسیم سلولی کنترل نشده و رشد تومور می ‌شود.
 
شرح کامل این پژوهش و یافته های حاصل از آن در آخرین شماره مجله تخصصی Optics Letters منتشر شده است.

​​