لبه تکنولوژی

تشخیص پوسیدگی دندان با پشتیبانی هوش مصنوعی

منبع: سیناپرس
مطالعات موفق محققان آلمانی نشان داد که استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص پوسیدگی های دندان صحیح و در طول زمان مقرون به صرفه بوده و می تواند به زودی به این عرصه وارد شود.
پژوهش های محققان آلمانی نشان داد که استفاده دندانپزشکان از هوش مصنوعی و غیر تهاجمی می تواند مقرون به صرفه باشد و این موضوع در یک کارآزمایی تصادفی آزمایش شد.
 
این مطالعه مقرون به صرفه بودن تشخیص پوسیدگی پروگزیمال با پشتیبانی هوش مصنوعی را در یک کارآزمایی تصادفی و کنترل ‌شده مورد بررسی قرار داد. در این آزمایش بیست و سه دندانپزشک ۲۰ مدل از استفاده از فن آوری هوش مصنوعی را ارزیابی کردند.
 
۱۰ مورد از آنها به طور تصادفی با یک نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی و ۱۰ مورد دیگر بدون هوش مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس این مطالعه نسبت تشخیص های مثبت و منفی درست و نادرست و تصمیمات درمانی اتخاذ شده برای هر ضایعه شناسایی شده اعم از غیر تهاجمی، میکرو تهاجمی و تهاجمی را ارزیابی کرد.
 
فالک شوندیکه (Falk Schwendicke) یکی از پژوهشگران این مطالعات در برلین آلمان می گوید: نتایج تحقیقات ما نشان داد که برای تشخیص ضایعات اولیه (E2 یا D1)، دندانپزشکان به طور قابل توجهی در هنگام استفاده از هوش مصنوعی حساس تر بودند و مشخص شد که تصمیمات درمانی اتخاذ شده در طول زمان مقرون به صرفه هستند. 
 
او در ادامه می افزاید: اگر همه مشکلات اولیه شناسایی شده به صورت غیر تهاجمی یا میکرو تهاجمی درمان شده بودند، هوش مصنوعی بسیار کم ‌هزینه‌ تر از عدم وجود هوش مصنوعی بود. به گزارش سیناپرس، برنامه های کاربردی هوش مصنوعی نه تنها باید از تشخیص پوسیدگی دندان حمایت کنند بلکه با مدیریت مبتنی بر شواهد، ضایعات پوسیدگی بعدی را نیز مشخص کرده و در کاهش هزینه های آینده موثر واقع شوند.
 
شرح کامل این پژوهش و یافته های جذاب آن در آخرین شماره مجله تخصصی آنلاین IADR منتشر شده و در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

​​