فناوری اطلاعات

بازدید لاجوردی از مراکز ارتباطی زیرساخت استان خراسان رضوی

محمدزاده لاجوردی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که برای حضور در نشست و هم اندیشی مدیران شرکت در مشهد مقدس حضور یافته بود از مراکز ارتباطی زیرساخت این استان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، دکتر لاجوردی با حضور در بخش های فنی این مراکز ضمن گفتگو با پرسنل از نزدیک در جریان شرایط نگهداری و پروژه های اجراء شده در زیرساخت استان قرار گرفت.
وی در این بازدید، بر بهره گیری از ظرفیتهای استان و استفاده از تجهیزات و سامانه های بومی در توسعه زیرساختهای ارتباطات تاکید کرد.
 
در ابتدا این بازدید مهندس حمیدرضا رضائی نیا مدیر ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی گزارشی از اقدامات و عملکرد این استان را در ارتباط با وضعیت ارتباطات و برنامه های توسعه زیرساخت های ارتباطی ارائه کرد.
وی در این بازدید از سوی مهندس خباز عضو هیات مدیره و مهندس دلگیر مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی، حسنعلی عیسی زاده مدیرکل دفتر هیات مدیره و روابط عمومی و امور بین الملل ، مهندس موسوی مدیر امور هماهنگی استانها و حمید رضا رضائی نیا مدیر ارتباطات زیرساخت استان همراهی شد.

​​