فناوری اطلاعات

اختلال اینترنت در کشور مربوط به مخابرات ایران نیست

با توجه به دریافت گزارش هایی از کاربران در مورداختلال گسترده اینترنت های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف به اطلاع می رساند این اختلال ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، از ساعاتی پیش اختلال ایجاد شده باعث کندی سرعت موقت اینترنت در برخی نقاط کشور شده است.

​​