فناوری اطلاعات

آتش‌سوزی حوضچه‌های مخابراتی تهران مهار شد

آتش سوزی حوضچه های ارتباطی مخابرات منطقه ۸ تهران مهار شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، آتش‌سوزی دو حوضچه ارتباطی تهران که باعث اختلالِ ارتباطات ثابت و دیتا شده بود، مهار شد و همکاران فنی درحال رفع خرابی هستند. 
گفتنی است در حال حاضر وضعیت ارتباطات تلفن ثابت پایدار است، ولی ارتباطات دیتا همچنان با اختلال همراه است. 
 
پیش‌بینی می‌شود که با تلاش شبانه روزی همکاران حوزه های مختلف فنی مخابرات منطقه تهران مشکل خطوط اصلی تا امشب و بقیه مسیرها تا فردا برطرف شود. 

​​