فناوری اطلاعات

پوشش فیبرنوری تا درب منزل مردم در آینده نزدیک

منبع: مهر
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: منابع مالی فراهم شده تا فیبرنوری را به درب منزل مردم برسانیم تا چندصد برابر سرعت اینترنت افزایش پیدا کند.

​​