لبه تکنولوژی

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا تولید فناوری در فضا را ارتقا می دهد

منبع: مهر
اعضای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا رای به انجام تحقیقی برای بررسی سرویس رسانی، مونتاژ و تولید در فضا (ISAM) دادند.
به گزارش انگجت، در حقیقت کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) اقدامی در جهت پیشرفت صنعتی سازی فضا انجام داده است. این اقدام به مقامات کمک می کند خطرات و ریسک های فناوری تولید در فضا را کشف کنند و همزمان انجام پروژه های جدید را تسهیل کنند.
 
چنین اقدامی به شرکت ها کمک می کند ماهواره و ایستگاه در مدار زمین بسازند و همزمان روش های جدیدی برای مقابله با حجم روزافزون زباله های فضایی بیابند.
 
با رای مثبت اعضای کمیسیون مذکور یک بخش «نوآوری فضایی»در FCC ایجاد خواهد شد.
 
به عقیده جسیکا روزن ورسل مدیر کمیسیون فدرال ارتباطات، انجام چنین تحقیقاتی حیاتی است. به گفته او قوانین فعلی مربوط به عصر دیگری بودند که در آن برنامه های فضایی فقط توسط دولت انجام می شدند. پشتیبانی از ISAM به کمیسیون فدرال ارتباطات کمک می کند تا خود را با صنعت توریسم فضایی، خوشه ماهواره های خصوصی عظیم و تغییر وسیع تر به سمت تجاری سازی پروازهای فضایی سازگار کند.

​​